PRZEPISY

Co warto wiedzieć i sprawdzić przed wynajęciem przyczepki samochodowej?

Warto wiedzieć, że posiadając prawo jazdy kat. B, można prowadzić samochód z przyczepką, jednak nie każdą. Nie każdy samochód jest także uprawniony do użytkowania każdej przyczepki!

Co warto zrobić, zanim zdecydujesz się na wybór konkretnej przyczepki do swojego samochodu?

  1. Sprawdź wartości w rubrykach O1 (DMC przyczepy hamowanej) i O2 (DMC przyczepy niehamowanej) w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
  2. Sprawdź wartość w rubryce F2 (DMC pojazdu),

Pamiętaj, że przyczepą lekką zgodnie z Ustawą jest przyczepa niehamowana, której Dopuszczalna Masa Całkowita nie przekracza 750kg!!!

Jaką przyczepę można ciągnąć z kategorią B bez dodatkowych uprawnień?

przyczepy samochodowe olsztyn - przepisy Kategoria B prawa jazdy to uprawnienia do prowadzenia pojazdu samochodowego o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg) oraz o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekracza 4250 kg.

Jeżeli chcemy holować przyczepę, to całkowita masa pojazdu w przypadku holowania przyczepy lekkiej nie może przekroczyć 4250 kg (3500 kg masa pojazdu + 750 kg masa przyczepki lekkiej). W przypadku holowania przyczepy ciężkiej, czyli powyżej 750 kg, masa całkowita zestawu nie może być większa niż 3500 kg. Jeżeli wartość tę przekroczymy, niezbędne będzie posiadanie prawa jazdy kategorii B+E. Kolejnym ważnym elementem jest fakt, iż masa przyczepy musi być mniejsza od masy ciągnącego ją pojazdu, a całkowita długość zespołu nie może przekroczyć 18,75 m długości.

Kategoria C+E to uprawnienie do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

Kategoria C1 uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Ponadto uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Osoba ubiegająca się o kategorię C1 musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania kategorii C1 jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata oraz posiadać już uprawnienia kategorii B. Posiadacz prawa jazdy kat. B i D+E posiada również uprawnienia wynikające z kategorii B+E.

Kategoria D+E prawa jazdy uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy.

Kategoria C+E i D uprawnia również do kierowania zespołem pojazdów (autobus + przyczepa) oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami, a także pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami.

Kategoria D1 uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Posiadacz kategorii D1 może również kierować zespołem pojazdów składającym się z autobusu przystosowanego do przewozu nie więcej niż 17 osób z kierowcą oraz z przyczepy lekkiej. Wymagany wiek do uzyskania kategorii D1 to ukończone 21 lat życia.

Kategoria D1+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Kategoria ta nadaje również uprawnienie do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Warunkiem uzyskania kat. D1+E jest posiadanie kategorii D1.

Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.

Pamiętaj także, że poruszając się po drogach płatnych zestawem przekraczającym 3,5 należy dokonać opłaty viaTOLL.

Kategorie prawa jazdy a uprawnienia do prowadzenia pojazdu z przyczepką

Jak wiadomo, każdy kto posiada prawo jazdy kat. B, jest uprawniony do ciągnięcia samochodem przyczepki samochodowej. Jednak fakt ten, nie jest tak prostą sprawą jakby się wydawało.

Problem może pojawić się już przy wyborze przyczepy, ponieważ zapewne padnie wtedy pytanie: “Jaką przyczepę może ciągnąć nasz samochód?” oraz “Jaką przyczepę możemy ciągnąć samochodem, posiadając prawo jazdy kat. B?”

Na co pozwala Ci  kategoria B prawa jazdy?

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 tony. Masa 3,5 tony jest masą maksymalną bez względu na to, czy dotyczy samego samochodu czy pojazdu samochodowego z przyczepą, a dopuszczalny ciężar całkowity dla przyczepki w tym zestawie nie może być większy niż 750 kg. Należy jednak także sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym samochodu, jaką przyczepę samochód może ciągnąć, bo nie wszystko jest takie oczywiste. Kiedy zestaw pojazd + przyczepa przekroczy 3,5 tony prawo jazdy kat.B nie wystarcza, aby go poprowadzić, więc wtedy sprawy się komplikują i albo musimy nabyć specjalne uprawnienia, albo musimy znaleźć kogoś, kto takowe posiada i poprowadzi pojazd z przyczepką.

Kategorie wagowe przyczep samochodowych

Jeśli chodzi o kupno lub wynajem przyczep samochodowych, to bardzo istotną kwestią – czymś, co powinno Nas szczególnie zainteresować, powinny być rodzaje wagowe przyczep, które można podczepić do samochodu osobowego.

Do czynienia mamy z dwoma rodzajami wagowymi:

  • przyczepy lekkie, których waga nie przekracza 750kg,
  • przyczepy, których waga przekracza 750 kg,

Kategorie wagowe przyczep są tak bardzo ważne, ponieważ to od wagi przyczepy zależy, czy mamy do dyspozycji hamulec najazdowy, który może być cenną pomocą w przypadku kłopotów na drodze.

Hamulec najazdowy występuje w przyczepach, których waga przekracza 750 kg – poniżej tej wartości, nie jest stosowany.

Jak nie przekroczyć prawnie ustalonego stosunku wagi pojazdu do przyczepy – sposób obliczania

Posiadając kat. B prawa jazdy oraz chcąc ciągnąć przyczepę samochodową o masie większej niż 750 kg, należy mieć baczenie nie tylko na to, aby nie przekroczyć DMC całego zestawu (3,5 t), ale również, by nie przekroczyć prawnie ustalonego stosunku wagi pojazdu do przyczepy.

Aby być pewnym czy Nasz samochód może ciągnąć konkretną przyczepę samochodową, czy też nie, należy obliczyć maksymalną masę przyczepy, jaką możemy podłączyć do pojazdu jak to zrobić?

Maksymalny stosunek masy pojazdu do masy przyczepy wynosi 1,33:1.

Wartość dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, która zapisana jest w dowodzie rejestracyjnym Naszego pojazdu, musimy podzielić przez 1,33. Otrzymany wartość jest maksymalną masą przyczepy, jaką możemy podłączyć do pojazdu – należy jednocześnie pamiętać o tym, aby masa pojazdu i przyczepy nie przekraczała 3,5 t.

Przykład:

Maksymalny stosunek masy pojazdu do masy przyczepy wynosi 1,33:1.

Dopuszczalna masa całkowita samochodu to 2225 kg.

Aby uzyskać informację, czy przyczepę możemy podłączyć do Naszego samochodu, dzielimy dopuszczalną masę całkowitą przez 1,33:

2225 kg : 1.33 = 1672 kg

WAŻNE: W takiej sytuacji wartość 1672 kg jest to maksymalna masa przyczepy z hamulcem najazdowym, jaką możemy ciągnąć samochodem o takiej wartości DMC.

Pamiętajmy, że posiadając uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, możemy ciągnąc samochodem przyczepę pod warunkiem, że DMC całego zestawu nie przekracza 3500kg – w przeciwnym wypadku będziemy potrzebować dodatkowych uprawnień!